โสทร 5 นิ้ว (คลิ๊ก)
ข้อมูลทั่วไปของสินค้า
ขนาด : 7.5 x 10 นิ้ว
ราคา : 799 บาท
สินค้าทำจาก : เรซิ่นพ่นสีน้ำทอง